Vi søker tekster/ oversettelser

Autoritære ideologier skifter ham, de muterer. Venstresiden og anti-liberalere i og utenfor USA har lenge motarbeidet den falske amerikanistiske og eurosentriske binære konstruksjonen som deler verden inn i såkalte vestlige demokratier og regimer i den tredje verden. Valgseieren til en åpenlyst rasistisk, fremmedfiendtlig og autoritær amerikansk president, er nok et eksempel på dobbeltmoralen i disse binære tankene. Dette understreker og avslører også forløpende dobbeltmoralen hos dem som bruker disse falske binære konstruksjonene til å fyre opp under populistisk nasjonalisme og støtte sine egne undertrykkende styresmakter. Bak fasaden av nasjonalstaten, skjuler det seg en industri drevet av handelsinduserte totalitarisme, selskaper og merkevarer som markedsfører militarisme, offentlige budsjettkutt og overvåkning. Dette skjer over hele verden.

Denne utlysningen søker å svare på denne typen profittdrevne maktforskyvninger. Den tar sikte på å styrke raseriet og å øke ønsket om frigjøring gjennom å legge til rette for en utveksling hvor den revolusjonære energien som springer ut av transnasjonale, dekolonialiserte ideer og poetikk – som har en lang og rik historie, spesielt utenfor USA – kan deles, settes i dialog og nå bredere ut. Dette er en global utlysning til alle forfattere, tenkere og lesere, intellektuelle, aktivister, kunstnere og motstandsfolk som ønsker å sende oss tekst, på hvilket språk som helst, som tematiserer og vitner om samtidige kamper mot det autoritære, så vel som mot de intrikate og komplekse forholdene knyttet til heteropatriarkatet, raseundertrykkelse, «disaster capitalism», «white supremacy», samt okkupasjon og vold utøvd av kolonimakter på urbefolkning og selvstyrte nasjoner. Før vi alle er fri, er ingen fri.

Spesielt er vi interesserte i korte tekster på 1-2 sider som:

  • sporer den emosjonelle og kroppslige påvirkningen (samt nedarvede traumer) skapt av myndighetsstøttet undertrykking, og/eller
  • bidrar med alternative narrativer om motstand og utholdelse, og/eller
  • avdekker eksepsjonalistiske narrativer fra USA og Vesten, og/eller
  • identifiserer undertrykkende krefter som ikke kjennetegnes ved tradisjonelle autoritære styresett (diktatorer, tyranner, etc.)

Dikt, lister, personlige historier, dagboksnotater, fortellinger, observasjoner, rapporter, instruksjonsmanualer – alle språk og sjangere ønskes, og utvalgte tekster vil bli oversatt til flere språk, hvor engelsk ikke er hovedmålet, men et av mange. Du kan sende eller anbefale tekster som ikke er oversatt (oversettelser vil bli bestilt), eller tekster som ledsages av oversettelser (vi vil stadig tilføre språk).

Utvalgte bidrag vil bli sirkulert ved hjelp av plakater, pamfletter og en gruppe nettbaserte internasjonalistiske oversettelsesfokuserte magasiner som vi samarbeider med. Hjelp oss å dele, poste, reposte, videresende og spre denne utlysningen. Bidrag kan sendes til: WeTransist@gmail.com. Når du sender inn, legg ved 1) en kort beskrivelse av hvorfor du mener teksten er relevant for denne utlysningen, og 2) hvilke andre språk og kontekster som du mener er mest relevant for teksten/innsendingen. Alle bidrag blir vurdert forløpende. We translate for geopolitical solidarity and revolutionary love.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *