ZAPROSZENIE DO NADSYŁANIA TEKSTÓW/TŁUMACZEŃ

Autorytarni zmiennokształtni przeobrażają się. Putin. Erdogan. Duterte. Trump. Od wielu lat lewicowcy i antyliberałowe w Stanach Zjednoczonych, a także poza ich granicami, wyrażają sprzeciw wobec fałszywego amerykanistycznego i eurocentrycznego binarnego podziału świata na tzw. demokracje zachodnie i dyktatury czy reżimy trzeciego świata. Wybór amerykańskiego prezydenta o jawnie rasistowskich, ksenofobicznych i autorytarnych poglądach obnaża hipokryzję takiego podziału. Demaskuje też przewrotność niezachodnich reżimów, które wykorzystują rzekomy dualizm do podsycania populistyczno-nacjonalistycznych nastrojów, służących ich totalitarnym rządom. Za tą fasadą narodowego autorytaryzmu, którego źródłem jest kapitalizm, kryje się niezależna korporacja, z franczyzami sprzedającymi militaryzm, kryzysy finansowe i inwigilację we wszystkich zakątkach świata.

Nasze zaproszenie jest próbą odpowiedzi na zastany porządek, którego motywacją jest jedynie chęć zysku. Przez to zaproszenie chcemy zarazić innych swoim gniewem i pogłębić pragnienie wyzwolenia, stworzyć możliwość wymiany rewolucyjnej energii zawartej w transnarodowej dekolonizacyjnej poetyce i myśli, którą będziemy się mogli podzielić, wymienić, którą będziemy mieli szansę zintensyfikować i wzmocnić. Zaproszenie kierujemy globalnie do wszystkich pisarzy, myślicieli, czytelników, intelektualistów, aktywistów, artystów i działaczy ruchu oporu. Wysyłajcie do nas teksty w dowolnym języku, teksty, które dają wyraz współczesnej walce przeciwko autorytaryzmowi i które świadczą o pokrętnym uwikłaniu w heteropatriarchat, rasizm, czerpiący korzyści z krzywdy kapitalizm czy przemoc wywieraną przez kolonialistycznych osadników, okupujących suwerenne narody. Nikt nie będzie wolny, dopóki wszyscy nie będą wolni.

Jesteśmy szczególnie zainteresowani krótkimi, jedno- lub dwustronicowymi tekstami, które:

• naprowadzają na trop szkód emocjonalnych i cielesnych (w tym traumy pokoleniowej) wyrządzanych prześladowaniami inicjowanymi przez władze państwowe;

• przedstawiają alternatywną relację na temat oporu i sprzeciwu;

• oferują decentralizację twierdzeń przekonujących o wyjątkowości Ameryki i Zachodu;

• identyfikują mechanizmy ucisku inne niż konwencjonalne symbole autorytaryzmu (dyktatorzy, tyrani itp.).

Wiersze, listy, pierwszoosobowe narracje, zapiski z pamiętnika, opowiadania, sprawozdania, przewodniki instruktażowe – akceptujemy teksty we wszystkich językach, w dowolnej formie i każdego gatunku, a wybrane pozycje przetłumaczymy na wiele języków, w tym na język angielski postrzegany jako jeden z wielu, a nie jedyny język docelowy. Zapraszamy do przesyłania i rekomendowania tekstów bez tłumaczenia (o które zadbamy sami) lub tekstów, którym towarzyszy tłumaczenie własne lub wykonane przez inną osobę (my zatroszczymy się o przekład na pozostałe języki).

Wyselekcjonowane materiały zostaną rozpowszechnione w formie plakatów, broszur oraz za pośrednictwem syndykatu internetowych międzynarodowych czasopism zainteresowanych tłumaczeniem. Udostępniajcie, publikujcie, przekazujcie dalej i rozpowszechniajcie to zaproszenie. Teksty można przesyłać na adres: WeTransist@gmail.com. Do zgłoszeń prosimy dołączyć: 1) krótki opis na temat tego, w jaki sposób przesłany tekst lub tłumaczenie tekstu wiąże się znacząco z zaproszeniem oraz 2) informację, jakie inne języki i jaki kontekst są najbardziej istotne dla przesłanego tekstu/zgłoszenia. Wszystkie zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco. Tłumaczymy na rzecz geopolitycznej solidarności i miłości rewolucyjnej.