POZIV K ODDAJI BESEDIL/PREVODOV

Avtoritarizem ima različne pojavne oblike, gre skozi premene, mutira. Putin. Erdogan. Duterte. Trump. Levičarji in anti-liberalci v ZDA in drugod že dolgo nasprotujejo lažni amerikanistični in evrocentrični binarni delitvi sveta na tako imenovane zahodne demokracije ter diktature oz. režime tretjega sveta. Izvolitev odkritega rasista, ksenofoba in avtoritarca za ameriškega predsednika razgalja hinavščino takšne binarnosti. Obenem razgalja hinavščino ne-zahodnih režimov, ki lažnost te binarnosti izrabljajo za podžiganje populističnega nacionalizma in upravičevanje zatiralskih vlad. Avtoritarizem, ki se skriva za fasado nacionalne države in ki ga podpira kapital, je svojstvena neodvisna korporacija s podružnicami, ki trgujejo z militarizmom, varčevalnimi ukrepi in nadzorovanjem po vsem svetu.

Pričujoči poziv se skuša odzvati na opisane družbene prerazporeditve, ki jih žene dobiček. Namerava razširiti področje boja – in srda – ter poglobiti našo željo po osvoboditvi s spodbujanjem izmenjave revolucionarnega potenciala transnacionalne dekolonialne misli in njenih poetik, dialoga med njimi, njihove krepitve in ojačitve. Poziv naslavlja pisatelje, mislece, bralce, intelektualce, aktiviste, umetnike in upornike z vsega sveta, da nam pošljejo besedila, ne glede na jezik, ki pričajo o sodobnih bojih zoper avtoritarizem, pa tudi o njihovi zapleteni zvezanosti s heteropatriarhatom, z rasnim zatiranjem, uničevalnim kapitalizmom in nasiljem, ki so ga netile kolonialne nacije z zasedbo ozemlja prvotno suverenih nacij. Dokler nismo svobodni vsi, ni svoboden nihče.

Še posebno nas zanimajo kratka besedila, ki obsegajo eno do dve strani in skušajo:

• slediti čustvenemu in fizičnemu vplivu oblastnega oz. oblastno podprtega zatiranja, vključno s prenosom generacijskih travm, in/ali

• ponuditi alternativne narative upora in vztrajanja v uporu in/ali

• decentralizirati ameriški in zahodni narativ ekscepcionalizma in/ali

• identificirati zatiralne sile onkraj konvencionalnih simbolov avtoritarizma (diktator, tiran …)

Pesmi, seznami, osebni narativi, dnevniški zapisi, zgodbe, poročila o opažanjih, ugotovitvah, razmišljanjih, navodila in vodiči – dobrodošla so vsa besedila ne glede na jezik, formo ali žanr. Izbrana besedila bodo prevedena v več jezikov, angleščina bo eden izmed mnogih jezikov, ne ciljni jezik. Besedila lahko pošljete ali priporočite, tudi če niso prevedena (prevode bomo naročili), lahko jih tudi opremite z lastnim ali s tujim prevodom (in dodali bomo prevode v drugih jezikih).

Izbrani material bo zakrožil prek posterjev, pamfletov ter angažirane združbe internacionalističnih, prevodno naravnanih spletnih revij. Prosimo, podelite, objavite, posredujte pričujoči poziv. Prispevke pošljite na e-naslov: WeTransist@gmail.com. Prispevkom priložite: 1.) kratek opis, zakaj je poslano besedilo relevantno za naš poziv in 2.) kateri drugi jeziki in konteksti bi lahko bili relevantni za poslano besedilo/prispevek. Prispevke sprejemamo sproti, roka za oddajo ni. Prevajamo iz geopolitične solidarnosti in revolucionarne ljubezni.  Prevajamo, da bi premagovali.