OPROEP VOOR HET INDIENEN VAN TEKSTEN/VERTALINGEN

Autoritarisme transformeert, muteert. Binnen en buiten de Verenigde Staten keren linkse en antiliberale groepen en individuen zich al lange tijd tegen de valse Amerika- en eurocentrische tegenstelling die de wereld verdeelt in zogenaamde westerse democratieën enerzijds, en derdewerelddictaturen of –regimes anderzijds. De verkiezing van een openlijk racistische, xenofobe en autoritaire Amerikaanse president legt de hypocrisie van deze tegenstelling bloot. Het legt ook de hypocrisie bloot van degenen die deze tegenstelling gebruiken om populistisch nationalisme op te stoken en hun eigen onderdrukkende overheden te blijven ondersteunen. Achter de façade van de natiestaat blijkt (door kapitaal aangewakkerd) autoritarisme zijn eigen corporatie, inclusief franchise-ondernemingen die militarisme, bezuinigingen en surveillance over de hele wereld verkopen.

Deze oproep tracht een antwoord te zijn op deze door winst gedreven bondgenootschappen. We willen onze woede verbreden en ons verlangen naar bevrijding verdiepen, door een uitwisseling op te zetten waarin de revolutionaire energie van transnationaal dekoloniaal gedachtegoed en poëtica’s kan worden gedeeld, in dialoog gebracht, geïntensiveerd en versterkt. Dit is een wereldwijde oproep aan alle schrijvers, denkers, lezers, intellectuelen, activisten, kunstenaars en verzetters, om ons teksten te sturen, in welke taal dan ook, die getuigen van de hedendaagse strijd tegen autoritarisme en zijn innige verstrengeling met het heteropatriarchaat, raciale onderdrukking, rampenkapitalisme en geweld uit naam van koloniale naties die soeverein land bezetten. Totdat iedereen vrij is, is niemand vrij.

We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in korte teksten van 1 à 2 pagina’s die

      de emotionele en lichamelijke impact (inclusief intergenerationeel trauma) traceren van door de overheid gesponsorde onderdrukking

      alternatieve verhalen van verzet en weerstand bieden

      Westerse en Amerikaanse narratieven van exceptionalisme uit evenwicht brengen

      Onderdrukkende krachten benoemen voorbij de conventionele symbolen van autoritarisme (de dictator, de tiran, etc.)

Gedichten, lijstjes, persoonlijke verhalen, dagboekfragmenten, korte verhalen, ooggetuigenverslagen, gebruiksaanwijzingen – we verwelkomen alle talen, elke vorm en elk genre. Geselecteerde teksten zullen in meerdere talen worden vertaald; we beschouwen Engels als een van de vele talen, niet de doeltaal. Je kunt teksten sturen of aanbevelen zonder vertaling (dan worden vertalingen in opdracht gemaakt), of begeleid door eigen of andermans vertalingen (dan voegen we daar andere talen aan toe).

Geselecteerd materiaal wordt verspreid middels posters, pamfletten, en een deelnemend consortium van online, internationalistische, op vertaling gefocuste tijdschriften. Deel, verspreid, post, repost en stuur deze oproep door. Inzendingen mogen naar WeTransist@gmail.com. Voeg bij je inzending

1. Een korte beschrijving waarom de tekst of vertaling relevant is voor deze oproep, en

2. welke andere talen en contexten het meest relevant zijn voor je tekst/inzending.

De inzendingen worden behandeld op rolling basis (op volgorde van binnenkomst). Wij vertalen voor geopolitieke solidariteit en revolutionaire liefde.