METİN/ÇEVİRİ METİN ÇAĞRISI

Otoriteryanizm şekil değiştirip, başkalaşıyor. Solcular ve anti-liberaller, ABD’nin içinde ve dışında, dünyayı sözüm ona Batı demokrasileri ve üçüncü dünya diktatörlükleri ya da rejimleri olarak ayıran hatalı Amerikancı ve Avrupa merkezci ikiliğe uzun süredir karşı çıkmaktalar. Aleni bir biçimde ırkçı, yabancı düşmanı, ve otoriter birisinin Amerikan başkanı olarak seçilmesi bu ikiliğin iki yüzlülüğünü teşhir ediyor. Bu durum ayrıca böylesi bir ikiliği popülist milliyetçiliği harlamak ve kendi baskıcı hükümetlerini arkalamak için kullanan Batılı olmayan rejimlerin iki yüzlülüğünü gözler önüne seriyor. Ulus-devletin aldatıcı görünümünün berisinde, sermayenin teşvik ettiği otoriteryanizm, dünyanın dört bir yanına militarizm, kemer sıkma ve gözetim pazarlayan bayilikleri ile kendi işine bakıyor.

Bu çağrı böylesi kâr odaklı yeniden düzenlemelere cevap vermeye çalışıyor. Çağrımız, ulus-ötesi dekolonyal düşünce ve  yazının devrimci enerjisinin paylaşılabildiği, diyaloğa geçebildiği, yoğunlaştığı ve büyüdüğü bir karşılıklı paylaşım ortamı yaratarak öfkemizin menzilini genişletmeyi ve özgürleşme arzumuzu derinleştirmeyi amaçlıyor. Bu, bütün yazar, düşünür, okur, entelektüel, aktivist, sanatçı, ve direnişçilere, hangi dilde olursa olsun otoriyeryanizme, ve bununla iç içe geçen heteropatriyarka, ırkçı baskı, kapitalist felaket, ve de yerleşimci kolonyal ulusların işgal ettikleri topraklar üzerindeki kadim ve egemen uluslara uyguladıkları şiddete karşı günümüzde verilen mücadelelere şahitlik eden metinler göndermeleri için küresel bir çağrıdır. Birimiz bile özgür değilsek, hepimiz tutsağız.

Özellikle 1-2 sayfalık ve:

– Hükümet destekli baskının duygusal ve bedensel etkilerinin (buna kuşaklar arası travma da dahil) izini süren, ve/ veya

– alternatif direniş ve direngenlik anlatıları sunan, ve/veya

– Amerikan ve Batı istisnacılığı anlatılarını merkezinden eden, ve/veya

– otoriteryanizmin bilindik sembollerinin (diktatör, tiranlar vs.) ötesinde baskıcı güçleri tespit eden

kısa sunumlarla ilgileniyoruz.

Şiirler, listeler, kişisel anlatılar, günlük yazıları, hikayeler, gözlem raporları, öğretici kılavuzlar- bütün dillerde her hangi bir biçim ya da tarzda yazılanları kabul ediyoruz, ve aralarında seçilen metinler bir çok dile çevrilecek. İngilizce hedef dil olarak değil çok sayıda dilden bir tanesi olarak görülüyor. Çevirisi olmayan metinler ( ve çevirileri yapılacak) veyahut kendinize ya da başkalarına ait çevirileri (ve buna başka dillere çeviriler eklenecektir) gönderebilir ya da önerebilirsiniz.

Seçilen materyaller poster, bröşürler olarak dolaşıma sokulacak ve enternasyonalist çeviri-odaklı internet mecmualarında yer alacaktır. Bu çağrıyı lütfen paylaşın, yayınlayın, yönlendirin, ve yaygınlaştırın. Metinlere şu adrese gönderebilirsiniz: WeTransist@gmail.com. Gönderirken lütfen şunları ekleyin: 1) gönderdiğiniz metnin ya da çevirinin bu çağrı ile neden alakası olduğunun kısa açıklaması 2) bu metin/gönderi ile en fazla alakası olduğunu düşündüğünüz başka diller ve bağlamlar nelerdir. Bütün gönderiler ulaştığı anda değerlendirilecektir. Bizler, jeopolitik dayanışma ve devrimci aşk için çeviri yapıyoruz.