Покана за текстове/преводи

Избирането на Доналд Тръмп е катастрофа, но погледнато в по-широкия контекст на заселническия колониализъм, изначалното превъзходство на белите и периодично повтарящите се авторитарни времена в историята на САЩ, то не е нито безпрецедентно, нито необичайно. Това избиране разобличава лицемерието и фалшивото отделяне на така наречените западни демокрации от диктатурите или режимите в третия свят, като прави тези две категории почти взаимозаменяеми и напомня на либералите, че докато всички са свободни, всъщност никой не е.

Бихме искали да разширим нашия протест и задълбочим желанието си за съвместна съпротива чрез обмен, при който революционните транснационални енергии на антиколониалната мисъл и поетика могат да бъдат споделяни, да диалогизират, да се интензифицират и умножават. Това е глобален призив към всички писатели, мислители, читатели, интелектуалци, активисти, артисти и протестиращи да ни изпращат всякакви текстове на който и да е език, които свидетелстват за днешната съпротива срещу формите на фашизъм, диктатура, авторитарни режими, както и техните сложни обвързаности с хетеро-патриархата, популизма и неолиберализма.

Особено ни интересуват кратки текстове от по 1-2 страници, които:

  • вадят на показ емоционалните наслоявания вследствие от деспотично управление (всекидневните страсти, които се носят във въздуха) и/или
  • предлагат алтеранативни истории за съпротива и устояване, и/или
  • децентрират наративите, фаворизиращи САЩ и Запада,
  • посочват деспотични сили отвъд обичайните символи на авторитарност (диктатори, тирани и пр.).

Стихове, списъци, лични истории, дневникови записки, разкази, репортажи, наръчници и пътеводители – всички езици, форми и жанрове са добре дошли и всички подбрани текстове ще бъдат преведени на множество езици, при което английският се възприема като един от многото, а не като езикът цел. Можете да изпращате или да препоръчвате текстове без превод (и ние ще ги преведем) или текстове, придружени с ваш собствен или друг превод (и ние ще добавим езици).

Подбраният материал ще бъде разпространен чрез постери, памфлети и участващия консорциум от международни онлайн издания, фокусирани върху превода. Моля споделяйте, пращайте, препращайте, разпространявайте. Материали могат да бъдат подавани на адрес: WeTransist@gmail.com. Нека включват още: 1) кратко описание защо подаденият текст или превод отговаря на настоящата покана и 2) какви други езици и контексти биха били адекватни на този текст. Всички материали ще се разглеждаг по реда на постъпването. Превеждаме от геополитическа солидарност. Превеждаме, за да превъзмогнем.